Timeline

2018
01-2018

Eerste concept ontwerpplan

voorjaar 2017
01-2018

Start van het project

november en december 2017
01-2018

Informatiebijeenkomst buurtbewoners

april 2018
01-2018

Uitwerking concept voorontwerp bestemmingsplan

oktober 2018
01-2018

Start reservering bouwkavels

november 2018
01-2018

Start uitvoering archeologisch onderzoek

januari 2019
01-2018

Aanlevering voorontwerp bestemmingsplan aan gemeente

April 2019
01-2018

Vooroverleg diverse instanties en provincie

juli / augustus 2019
01-2018

Ontwerp bestemmingsplan ter visie

januari 2020
01-2018

vaststelling bestemmingsplan door Raad

mei 2020
01-2018

Bij onherroepelijk bestemmingsplan: start bouwrijp maken & levering bouwkavels

vanaf medio juni 2020
01-2018

Start bouw eerste woningen

najaar 2020
01-2018

Start woonrijp maken

najaar 2021