Timeline

2018
01-2018

Eerste concept ontwerpplan

voorjaar 2017
01-2018

Start van het project

november en december 2017
01-2018

Informatiebijeenkomst buurtbewoners

april 2018
01-2018

Uitwerking concept voorontwerp bestemmingsplan

oktober 2018
01-2018

Start reservering bouwkavels

november 2018
01-2018

Start uitvoering archeologisch onderzoek

januari 2019
01-2018

Aanlevering voorontwerp bestemmingsplan aan gemeente

April 2019
01-2018

Vooroverleg diverse instanties en provincie

juli / augustus 2019
01-2018

Ontwerp bestemmingsplan ter visie

februari 2020
01-2018

vaststelling bestemmingsplan door Raad

25 mei 2020
01-2018

Onherroepelijk Bestemmingsplan

28 juli 2020
01-2018

Start Bouwrijp Maken

oktober 2020
01-2018

Bouwrijp Maken Gereed / Levering Bouwkavels

maart 2021
01-2018

Start bouw eerste woningen

december 2020
01-2018

Start woonrijp maken

Medio 2022