Het hiervoor geschreven werkstuk heet in vaktermen het ‘beeldkwaliteitplan’.

Het omschrijft zeer uitgebreid de mogelijkheden en beperkingen die gelden voor de bouw van de woningen.

Zoals u zult zien is er een grote variatie in opzet toegestaan.

Onderstaand vindt u het volledige officiële ‘Beeldkwaliteitplan’.