Alle gekocht, onder voorbehoud

kolenvenseakkers-banner-home

Mooi wonen op de akkers van Berkel

De bovenstaande afbeeldingen zijn voorbeeldwoningen. Het betreft hier bouwkavels.

Bekijk onze Virtual tour om door de wijk heen te lopen!

De Kolenvense Akkers

Ligging plangebied woningbouwlocatie, Berkel-Enschot

In het mooie landelijke Berkel-Enschot, onder de rook van Tilburg zijn een aantal unieke royale en betaalbare villakavels te koop.

Op onderstaande luchtfoto en tekening is te zien hoe de kavels gelegen zijn.

Er is een ruime keuze uit 23 kavels waar ieder zijn eigen huis op kan bouwen.

Het plan voorziet in een hoge kwaliteit van het woonmilieu.

De realisatie gaat gepaard met de opheffing van twee naastgelegen varkenshouderijbedrijven.

Onderdeel daarvan is dat alle agrarische bedrijfsgebouwen direct aan de oostzijde van het plan (Heikantsebaan 5-7) zullen worden afgebroken en geheel verdwijnen.

Opheffing van beide bedrijven levert direct milieuwinst op door de afname van fijnstof, geur en stikstofemissie.

Mede daardoor is een goede kwaliteit van de woonomgeving gewaarborgd.

Tevens wordt door afbraak van de bedrijfsgebouwen het uitzicht op de omgeving groener.

In contact komen met de Kolenvense Akkers?